18 Temmuz 2011 Pazartesi

Milletvekillerin emekli aylığı ve ikramiyesi

12 haziran 2011 genel seçimlerden sonra TBMM üyeliğine seçilenlerin emekli aylıklarındaki sistem ne şekilde olacak, yazımızda bu konuyu ana başlıkları ile değerlendirmekteyiz.

1- HERHANGİ BİR SİGORTALILIK HALLERİNE (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAĞLI OLARAK TARAFLARINA AYLIK BAĞLANMAMIŞ OLANLAR:

Bu durumdaki TBMM Üyeleri, Kadın ise 20, Erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca yalnızca hizmet yıllarını tamamlamak yeterli olmamakta, aynı zamanda 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205’de yer alan ve hesaplaması 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmetlerine göre yapılan yaş grubunu da doldurmaları gerekmektedir.

Hizmet + Yaş = Emeklilik şartını yerine getiren TBMM Üyeleri istekleri halinde taraflarına aylık bağlanması talebinde bulunabilmektedirler. Aylık bağlanması talebinde bulunanlara TBMM Üyeleri için tanınan ek gösterge, makam tazminatına hak kazanılan görevleri bulunanlar bu görevleri ile birlikte TBMM. Üyeliği görevleri ile birlikte iki yıl bulunmuş iseler Makam Tazminatı tutarları ile birlikte aylık bağlanabilmektedir.

2- HERHANGİ BİR SİGORTALILIK HALLERİNE (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAĞLI OLARAK TARAFLARINA AYLIK BAĞLANMIŞ OLANLAR:

Taraflarına aylık bağlanmış olanlar istekleri halinde TBMM. Üyeliği görevlerinden dolayı 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilerini devam ettirebilmektedirler. Bu durumdaki kişiler yukarıda belirtildiği üzere hizmet + yaş şartını yerine getirmeleri kaydıyla isteklerine bağlı olarak aylıkları TBMM. Üyeliği emekli aylıklarına yükseltilmektedir.

Bu durumdakilerin daha once makam tazminatına müstehak görevlerde en az 2 yıl bulunmuş iseler, TBMM. Üyeliği için verilen makam tazminatı da aylıklarına eklenmektedir.

Makam tazminatına müstehak görevlerde hiç bulunmayanların veya 2 yıldan az bir sure ile bulunmuş olanların, 2 yıllık sürelerini tamamladıklarından, TBMM. Üyeliği emekli aylıklarına makam tazminatları da ilave edilmektedir.

NOT:

1- TBMM. Üyeliği emekli aylığı şartlarını yerine getirmeyenlere bu şartları yerine getirecekleri tarihe kadar Sosyal Güvenlik Kurumunca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

2- TBMM. Üyeliği görevleri müddetince Temsil Tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Temsil Tazminatı ödemesi emekli TBMM. Üyelerine yapılan bir ödemedir.

3- Yeni dönemde TBMM. Üyeliği görevine seçilemeyenler, yine TBMM. Üyeliği görevlerini yapıyormuş gibi 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 76’da ifadesini bulan hükümler uyarınca primlerini yatırmak suretiyle hizmet + yaş şartını yerine getirmeleri de mümkün olmaktadır.

2011 Yılı Birinci yarı yılı için 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM. Üyelerinin emeklilik konumundaki aylık ve ikramiye tutarları;

1. DERECE

4. KADEME,9000 EK GÖSTERGE,

45000 MAKAM TAZMİNATI VE TEMSİL TAZMİNATI

HİZMET YILI— AYLIK— İKRAMİYE

25 4978 73015

27 5036 78856

29 5095 84697

30 5124 87618

32 5182 87618

38 5358 87618

40 5416 87618

3- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİ OLAN 2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE 5434 SAYILI T.C.EMEKLİ SANDIĞI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE HİZMETLERİ BULUNMAYAN- DEVLET MEMURLUĞU HİZMETLERİNDE GEÇEN SÜRELERİ BULUNMAYAN-VE TARAFLARINA DA HİÇ AYLIK BAĞLANMAMIŞ OLAN VE İLK KEZ 12 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEÇİMLERDE TBMM. ÜYELİĞİNE SEÇİLEN VE BU SURETLE DEVLET MEMURLUĞU STATÜSÜNÜ KAZANANLARA BAĞLANACAK OLAN AYLIK SİSTEMİ

Bu sistem, ek göstergesiz, makam tazminatsız, derece ve kademesiz bir aylık bağlama sistemidir. Ve bu konuyu daha önce http://sorucevap.memurlar.net/soru/1705 adresimizde değerlendirmesini yapmıştık. Bu adreste yer alan aylık bağlanması sistemiyle, bu durumda olan sayın TMM üyelerine ödenecek aylık bağlanma sistemi aynıdır.

Milletvekillerin emekli aylığı ve ikramiyesi yazısına ait etiketler : Milletvekillerin emekli aylığı ve ikramiyesi
Milletvekillerin emekli aylığı ve ikramiyesi

0 yorum:

Yorum Gönder